Praca dla młodzieży - kodeks prawa

zdj_73

Przepisy kodeksu pracy dokładnie definiuje, że młodociany to podmiot, który ukończył lat 16, natomiast nie osiągnął jeszcze wieku dorosłego, to znaczy 18 lat. Każda osoba (a przede wszystkim rodzice takiej osoby!), która pragnie i ma okazje podjęcia pracy zawodowej we wcześniej określonym przedziale wiekowym, winna zapoznać się z prawami, jakie jej przysługują. Radca prawny powinien dodatkowo pracodawcy wyjaśnić warunki, na jakich tą osobę można zatrudnić na dane stanowisko. Osoby młodociane są bowiem chronione wieloma zapisami prawnymi, mającymi na celu zabezpieczać ich zdrowie a także życie.

Młodociany, który nie posiada żadnych umiejętności zawodowych, może być zatrudniony jedynie w celu zyskania powyższych kwalifikacji.

Można go przyjąć do pracy:

  1. na lekcję zawodu
  2. na przyuczenie do zrealizowania określonej pracy

W drugim przypadku jego działalność powinna ukończyć się egzaminem, sprawdzającym uzyskane kwalifikacyje, przy czym za pierwszy egzamin płaci pracodawca. Może on być dodatkowo zmuszony do sfinansowania egzaminu poprawkowego, gdy takowy okazuje się być wymagany.

Nauka fachu trwa od 24 do 36 miesięcy, natomiast przyuczenie do zrealizowania wskazanej pracy trwa od 3 miesięcy do pół roku. Istnieje dużo zapisów prawnych, określających możność skrócenia, bądź także przedłużenia tego okresu. Dlatego warto zasięgnąć rady prawnej - adwokat pewnie poradzi najlepszą z możliwości, po zapoznaniu się ze sprawą.

Może to być przydatne także wówczas, gdy młodociany zechce poznać swoje przywileje, a są one istotne - między innymi ma on prawo do regularnego wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego, pracy nie dłuższej niż 8 godzin i wliczania do nich czasu nauki oraz półgodzinnej przerwy. Gdy młodociany chodzi jeszcze do szkoły, nie może pracować więcej aniżeli 12 godzin w tygodniu i nie więcej aniżeli 2 godziny w dzień, w którym ma zajęcia.

Warto zainteresować się takimi znikomymi szczegółami przed podpisywaniem umowy przez obie strony. Późniejsze postępowanie będzie bowiem dostosowane do norm prawnych, dzięki czemu pozwoli uniknąć możliwych problemów w przyszłości.

radca prawny
Jak wybrać najlepszego adwokata lub radcę prawnego?

W dzisiejszych czasach dość sporo osób korzysta z ofert adwokatów i radców prawnych. Na ogół tego typu usługi bywają bardzo drogie , dlatego, nim ostatecznie zdecydujemy się na skorzystanie z usług odpowiedniej osoby, warto sprawę wcześniej należycie przeanalizować. Czym kierować się wybierając najlepszego adwokata bądź radcę prawnego? ...

Błąd w sztuce medycznej - co to jest oraz jak uzyskać odszkodowanie?

Błąd medyczny jest uznawany w prawodawstwie cywilnym za działanie sprzeczne z regułami wiedzy i nauki medycznej, które są dostępne dla personelu medycznego. Procesy o takie błędy są dla prawników jednymi z najtrudniejszych do prowadzenia, ponieważ muszą się oni wykazać znajomością sztuki lekarskiej, by móc określić, że w sztuce owej zaszła jakaś istotna pomyłka. Błąd medyczny może polegać na: mylnej diagnozie zaniechaniu diagnostyki poniechaniu leczenia nieprawidłowym leczeniu Proces cywiln y, o zadośćuczynienie ...

Opieka prawna pań w ciąży

Sporo aktywnych zawodowo kobiet martwi się, że zajście w ciąże będzie końcem ich kariery. Obawiają się zwolnienia, lub sytuacji, w której po urlopie macierzyńskim nie będą miały do czego wracać. Co o przyszłych mamach mówią kodeksy? Od chwili, w której kobieta zawiadomi swojego pracodawcę, że jest w ciąży, podlega specjalnym zabezpieczeniom prawnym. Konieczne może stać się jej udowodnienie, przez dostarczenie pracodawcy stosownego potwierdzenia lekarskiego. Od momentu, gdy takie poświadczenie ...