Praca dla młodzieży - kodeks prawa

zdj_73

Przepisy kodeksu pracy dokładnie definiuje, że młodociany to podmiot, który ukończył lat 16, natomiast nie osiągnął jeszcze wieku dorosłego, to znaczy 18 lat. Każda osoba (a przede wszystkim rodzice takiej osoby!), która pragnie i ma okazje podjęcia pracy zawodowej we wcześniej określonym przedziale wiekowym, winna zapoznać się z prawami, jakie jej przysługują. Radca prawny powinien dodatkowo pracodawcy wyjaśnić warunki, na jakich tą osobę można zatrudnić na dane stanowisko. Osoby młodociane są bowiem chronione wieloma zapisami prawnymi, mającymi na celu zabezpieczać ich zdrowie a także życie.

Młodociany, który nie posiada żadnych umiejętności zawodowych, może być zatrudniony jedynie w celu zyskania powyższych kwalifikacji.

Można go przyjąć do pracy:

  1. na lekcję zawodu
  2. na przyuczenie do zrealizowania określonej pracy

W drugim przypadku jego działalność powinna ukończyć się egzaminem, sprawdzającym uzyskane kwalifikacyje, przy czym za pierwszy egzamin płaci pracodawca. Może on być dodatkowo zmuszony do sfinansowania egzaminu poprawkowego, gdy takowy okazuje się być wymagany.

Nauka fachu trwa od 24 do 36 miesięcy, natomiast przyuczenie do zrealizowania wskazanej pracy trwa od 3 miesięcy do pół roku. Istnieje dużo zapisów prawnych, określających możność skrócenia, bądź także przedłużenia tego okresu. Dlatego warto zasięgnąć rady prawnej - adwokat pewnie poradzi najlepszą z możliwości, po zapoznaniu się ze sprawą.

Może to być przydatne także wówczas, gdy młodociany zechce poznać swoje przywileje, a są one istotne - między innymi ma on prawo do regularnego wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego, pracy nie dłuższej niż 8 godzin i wliczania do nich czasu nauki oraz półgodzinnej przerwy. Gdy młodociany chodzi jeszcze do szkoły, nie może pracować więcej aniżeli 12 godzin w tygodniu i nie więcej aniżeli 2 godziny w dzień, w którym ma zajęcia.

Warto zainteresować się takimi znikomymi szczegółami przed podpisywaniem umowy przez obie strony. Późniejsze postępowanie będzie bowiem dostosowane do norm prawnych, dzięki czemu pozwoli uniknąć możliwych problemów w przyszłości.

radca prawny
Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

Aktualnie sporo osób korzysta z porad adwokatów oraz radców prawnych. Niestety zazwyczaj nie każdy z nas wie, czym w istocie różnią się tego rodzaju specjalności. Warto pamiętać, iż radca prawny jest prawnikiem udzielającym pomocy prawnej różnym podmiotom gospodarczym. Również świadczy usługi jednostkom organizacyjnym, Praca radcy prawnego polega przede wszystkim na udzielaniu fachowych porad....

Co oznacza być adwokatem?

Nie sposób ukryć, że w obecnych czasach zawód adwokata zyskuje na popularności. Ludzie bezustannie potrzebują porad prawnych a także pomocy w różnych zagadnieniach, których nie rozumieją w danych kodeksach i wówczas oczywiście z pomocą nadchodzi im adwokat . Nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby takie porady mógł udzielać magister studiów prawniczych. Co więcej, w wielu miastach w Polsce porad prawnych udzielają obywatele, którzy ...

Czemu nie każdy może zostać prawnikiem?

Wielu młodych ludzi każdego roku zaczyna studia na kierunku prawa z nadzieją, że w ciągu paru lat będą mogli świadczyć usługi jako adwokat. Niestety te wszystkie pragnienia są całkiem szybko i dotkliwe weryfikowane przez życie. Rzeczywistość jest taka, że nawet jeżeli komuś marzy się zawód prawnika, to nie jest do końca powiedziane, czy nim faktycznie zostanie. Adwokat jest zawodem...