Opieka prawna pań w ciąży

Sporo aktywnych zawodowo kobiet martwi się, że zajście w ciąże będzie końcem ich kariery. Obawiają się zwolnienia, lub sytuacji, w której po urlopie macierzyńskim nie będą miały do czego wracać. Co o przyszłych mamach mówią kodeksy?

Od chwili, w której kobieta zawiadomi swojego pracodawcę, że jest w ciąży, podlega specjalnym zabezpieczeniom prawnym. Konieczne może stać się jej udowodnienie, przez dostarczenie pracodawcy stosownego potwierdzenia lekarskiego. Od momentu, gdy takie poświadczenie zostanie dostarczone, pracodawca nie może zwolnić swojej pracownicy, nie tylko w czasie pełnego okresu trwania ciąży, lecz także aż do ustania urlopu macierzyńskiego.

zdj_63

Wyjątek od tej normy stanowi kilka sytuacji:

  1. pracownica dopuściła się sporych zaniedbań, działających na szkodę swego zakładu pracy
  2. firma informuje o swojej upadłości, albo ulega likwidacji
  3. umowa, którą pracodawca zawarł spośród kobietą, była umową na okres próbny, który nie miał trwać nawet jednego, całego miesiąca

Przyczyną zwolnienia przez zaniedbanie, byłoby niewłaściwe realizowanie swej pracy, skutkujące zwolnieniem dyscyplinarnym. Pracodawca musiałby niemniej jednak dowieść, że pracownica popełniła wyraźne błędy, godzące w dobro firmy plus nagabywać o zgodę na jej zwolnienie organizację związkową, jeśli takowa w firmie działa.

W okresie ciąży pracownica nie może pracować w nocy, ani brać nadgodzin. Przy czym nie jest to zależne wyłącznie od tego, czy wyraża zgodę, czy nie - istnieje niezmienny zakaz zatrudniania jej na takich warunkach. Może także odmówić wyjazdu firmowego. Pani w ciąży nie może wykonywać zadań niebezpiecznych, czy też niekorzystnych dla jej zdrowia. Pracodawca jest też zobligowany do umożliwienia jej wychodzenia na badania lekarskie, jeśli nie mogą się one odbywać w godzinach innych, niż godziny jej pracy. Kobieta zatrzymuje przy tym pełne prawo do wynagrodzenia.

zdj_92

Kodeks pracy bardzo dobrze ochrania kobietę w ciąży, umożliwiając jej wykonywanie swojego zawodu, przy równoległym dbaniu o własne zdrowie. Zdarzają się jednak naruszenia tego kodeksu - w czasie, gdy podejrzewamy takowe, powinniśmy udać się do radcy prawnego lub adwokata po poradę. Radca prawny objaśni drobiazgowo, do czego kobieta ma prawo w takim okresie życia plus zadecyduje, czy nasze niepewności są uzasadnione. W przypadku, jeśli okazałyby się zasadne, adwokat wniesie sprawę do sądu.

prawo kobiet w ciąży
Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

Aktualnie sporo osób korzysta z porad adwokatów oraz radców prawnych. Niestety zazwyczaj nie każdy z nas wie, czym w istocie różnią się tego rodzaju specjalności. Warto pamiętać, iż radca prawny jest prawnikiem udzielającym pomocy prawnej różnym podmiotom gospodarczym. Również świadczy usługi jednostkom organizacyjnym, Praca radcy prawnego polega przede wszystkim na udzielaniu fachowych porad....

Rady prawnika

Posługi prawnicze należą do szczególnie wziętych. Cieszą się one niesłabnącą renomą już od setek lat. Powiązane jest to przede wszystkim z niezwykle dużym progresem prawa. Jego znaczny profil sprawia, iż dużo osób w ogóle nie zna prawa. Do tego dochodzi jego trudny kształt, który nie pozwoli na zrozumienie przepisów osobie, która w ogóle nie ma z nimi nic wspólnego. Adwokat...

Obowiązki kancelarii prawniczej

Jak zapewne wiesz, profesja adwokata jest jednym z najstarszych na świecie. Nic w tym nadzwyczajnego, skoro od zarania dziejów ludzie potrzebowali pomocy w różnych sprawach związanych z prawem. Teraz także tak jest, tym bardziej, że prawo jest niezwykle złożone i przeciętnemu obywatelowi ciężko jest się w tym wszystkim odnaleźć. Dużo Funkcji reprezentacyjnej...