Błąd w sztuce medycznej - co to jest oraz jak uzyskać odszkodowanie?

Błąd medyczny jest uznawany w prawodawstwie cywilnym za działanie sprzeczne z regułami wiedzy i nauki medycznej, które są dostępne dla personelu medycznego. Procesy o takie błędy są dla prawników jednymi z najtrudniejszych do prowadzenia, ponieważ muszą się oni wykazać znajomością sztuki lekarskiej, by móc określić, że w sztuce owej zaszła jakaś istotna pomyłka.

Błąd medyczny może polegać na:

  • mylnej diagnozie
  • zaniechaniu diagnostyki
  • poniechaniu leczenia
  • nieprawidłowym leczeniu

Proces cywilny, o zadośćuczynienie za popełnienie takiego błędu, jest raczej żmudny. Najczęściej zarówno profesjonaliści, jak i placówki zdrowotne, nie poczuwają się do odpowiedzialności za popełnioną pomyłkę. Zarazem należałoby pamiętać, że system prawny wymaga od osób zatrudnionych w służbie zdrowia wyjątkowej pieczołowitości oraz profesjonalizmu, albowiem zamysłem ich działalności jest dbanie o ludzkie zdrowie i życie. W związku z powyższym, jakikolwiek, nawet najmniejszy błąd, niekoniecznie będący skutkiem rozmyślnego działania, lecz również zaniedbania, może być powodem do ubiegania się o odszkodowanie. Szczególnie, gdy z jego powodu ucierpiało nasze zdrowie. Osoba, która podejrzewa, iż działanie opiekunów medycznych mogła być niewłaściwa, powinna od razu zgłosić się do prawnika. Radca prawny zaznajomi się ze sprawą, odpowie na wszelkie pytania a także pomoże wnieść sprawę o odszkodowanie.

zdj_52

Aby przyzwoicie przygotować się do takiej sprawy, adwokat musi zgromadzić jak największą bazę dowodową. W tym celu powinno się postarać się o dostęp do całej dokumentacji prowadzonego leczenia. Placówki zdrowotne nie mogą odmówić, gdyż prawem pacjenta jest możliwość wglądu do takich materiałów. Kluczowe jest także odnalezienie wielu świadków, gdyż w trakcie rozpraw będą oni przesłuchiwani. Mogą do nich należeć zażyli poszkodowanego, jak również osoby, które posiadają wiedzę w kwestii przeprowadzanego leczenia. Świadkami mogą być także wybitni specjaliści, którzy wskażą, jakie błędy popełniono, jakie miało to ujemne skutki plus jakie w dalszym ciągu mogło mieć.

Proces cywilny, o odszkodowanie za popełnienie błędu lekarskiego, może trwać nawet 3 (i więcej) lat. Jednak, jeśli zaistniało przypuszczenie, że taki błąd został popełniony, należałoby zdecydować się na poradę prawną. Wygrana sprawa gwarantuje bowiem odszkodowanie i rentę.

odszkodowania
Co oznacza być adwokatem?

Nie sposób ukryć, że w obecnych czasach zawód adwokata zyskuje na popularności. Ludzie bezustannie potrzebują porad prawnych a także pomocy w różnych zagadnieniach, których nie rozumieją w danych kodeksach i wówczas oczywiście z pomocą nadchodzi im adwokat . Nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby takie porady mógł udzielać magister studiów prawniczych. Co więcej, w wielu miastach w Polsce porad prawnych udzielają obywatele, którzy ...

Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

Aktualnie sporo osób korzysta z porad adwokatów oraz radców prawnych. Niestety zazwyczaj nie każdy z nas wie, czym w istocie różnią się tego rodzaju specjalności. Warto pamiętać, iż radca prawny jest prawnikiem udzielającym pomocy prawnej różnym podmiotom gospodarczym. Również świadczy usługi jednostkom organizacyjnym, Praca radcy prawnego polega przede wszystkim na udzielaniu fachowych porad....

Opieka prawna pań w ciąży

Sporo aktywnych zawodowo kobiet martwi się, że zajście w ciąże będzie końcem ich kariery. Obawiają się zwolnienia, lub sytuacji, w której po urlopie macierzyńskim nie będą miały do czego wracać. Co o przyszłych mamach mówią kodeksy? Od chwili, w której kobieta zawiadomi swojego pracodawcę, że jest w ciąży, podlega specjalnym zabezpieczeniom prawnym. Konieczne może stać się jej udowodnienie, przez dostarczenie pracodawcy stosownego potwierdzenia lekarskiego. Od momentu, gdy takie poświadczenie ...