Błąd w sztuce medycznej - co to jest oraz jak uzyskać odszkodowanie?

Błąd medyczny jest uznawany w prawodawstwie cywilnym za działanie sprzeczne z regułami wiedzy i nauki medycznej, które są dostępne dla personelu medycznego. Procesy o takie błędy są dla prawników jednymi z najtrudniejszych do prowadzenia, ponieważ muszą się oni wykazać znajomością sztuki lekarskiej, by móc określić, że w sztuce owej zaszła jakaś istotna pomyłka.

Błąd medyczny może polegać na:

  • mylnej diagnozie
  • zaniechaniu diagnostyki
  • poniechaniu leczenia
  • nieprawidłowym leczeniu

Proces cywilny, o zadośćuczynienie za popełnienie takiego błędu, jest raczej żmudny. Najczęściej zarówno profesjonaliści, jak i placówki zdrowotne, nie poczuwają się do odpowiedzialności za popełnioną pomyłkę. Zarazem należałoby pamiętać, że system prawny wymaga od osób zatrudnionych w służbie zdrowia wyjątkowej pieczołowitości oraz profesjonalizmu, albowiem zamysłem ich działalności jest dbanie o ludzkie zdrowie i życie. W związku z powyższym, jakikolwiek, nawet najmniejszy błąd, niekoniecznie będący skutkiem rozmyślnego działania, lecz również zaniedbania, może być powodem do ubiegania się o odszkodowanie. Szczególnie, gdy z jego powodu ucierpiało nasze zdrowie. Osoba, która podejrzewa, iż działanie opiekunów medycznych mogła być niewłaściwa, powinna od razu zgłosić się do prawnika. Radca prawny zaznajomi się ze sprawą, odpowie na wszelkie pytania a także pomoże wnieść sprawę o odszkodowanie.

zdj_52

Aby przyzwoicie przygotować się do takiej sprawy, adwokat musi zgromadzić jak największą bazę dowodową. W tym celu powinno się postarać się o dostęp do całej dokumentacji prowadzonego leczenia. Placówki zdrowotne nie mogą odmówić, gdyż prawem pacjenta jest możliwość wglądu do takich materiałów. Kluczowe jest także odnalezienie wielu świadków, gdyż w trakcie rozpraw będą oni przesłuchiwani. Mogą do nich należeć zażyli poszkodowanego, jak również osoby, które posiadają wiedzę w kwestii przeprowadzanego leczenia. Świadkami mogą być także wybitni specjaliści, którzy wskażą, jakie błędy popełniono, jakie miało to ujemne skutki plus jakie w dalszym ciągu mogło mieć.

Proces cywilny, o odszkodowanie za popełnienie błędu lekarskiego, może trwać nawet 3 (i więcej) lat. Jednak, jeśli zaistniało przypuszczenie, że taki błąd został popełniony, należałoby zdecydować się na poradę prawną. Wygrana sprawa gwarantuje bowiem odszkodowanie i rentę.

odszkodowania
Jak wybrać najlepszego adwokata lub radcę prawnego?

W dzisiejszych czasach dość sporo osób korzysta z ofert adwokatów i radców prawnych. Na ogół tego typu usługi bywają bardzo drogie , dlatego, nim ostatecznie zdecydujemy się na skorzystanie z usług odpowiedniej osoby, warto sprawę wcześniej należycie przeanalizować. Czym kierować się wybierając najlepszego adwokata bądź radcę prawnego? ...

Praca dla młodzieży - kodeks prawa

Przepisy kodeksu pracy dokładnie definiuje, że młodociany to podmiot, który ukończył lat 16, natomiast nie osiągnął jeszcze wieku dorosłego, to znaczy 18 lat. Każda osoba (a przede wszystkim rodzice takiej osoby!), która pragnie i ma okazje podjęcia pracy zawodowej we wcześniej określonym przedziale wiekowym, winna zapoznać się z prawami, jakie jej przysługują. Radca prawny...

Opieka prawna pań w ciąży

Sporo aktywnych zawodowo kobiet martwi się, że zajście w ciąże będzie końcem ich kariery. Obawiają się zwolnienia, lub sytuacji, w której po urlopie macierzyńskim nie będą miały do czego wracać. Co o przyszłych mamach mówią kodeksy? Od chwili, w której kobieta zawiadomi swojego pracodawcę, że jest w ciąży, podlega specjalnym zabezpieczeniom prawnym. Konieczne może stać się jej udowodnienie, przez dostarczenie pracodawcy stosownego potwierdzenia lekarskiego. Od momentu, gdy takie poświadczenie ...